Fysioterapi

Kommunefysioterapeutene for voksne er lokalisert på Nesoddtunet og for barn og unge på Tangenten. Tjenestene har hovedvekt på barn, funksjonshemmede som har behov for samordnede tjenester, og til eldre som bor hjemme.


Målet med tjenestene er å fremme innbyggernes helse, bedre og vedlikeholde brukerens funksjonsevne slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Kontakt og henvisningsskjema

Kommunale fysioterapeuter - Kontaktinformasjon

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale - Kontaktinformasjon

 


Arbeidsområder

  • Barnefysioterapi
  • Primærforebyggende tjenester rettet mot alle aldersgrupper
  • Habilitering og rehabilitering gjennom oppfølging av pasienter/brukere i barnehager, på Bergertoppen bo- og avlastningsbolig for barn, skoler, hjemmebaserte tjenester og sykehjem
  • Forebyggende tiltak til barn i helsestasjon, barnehage og skoler
  • Vurdering, råd og veiledning til beboere, personal og pårørende i sykehjem

Arbeidet omfatter

  • Undersøkelse og vurdering
  • Behandling og oppfølging
  • Veiledning av pasient, personale og pårørende
  • Formidling av tekniske hjelpemidler i samarbeid med kommunens ergoterapeuter
  • Tverrfaglig samarbeid med hensyn til habilitering og rehabilitering

Vilkår

Rekvisisjon fra lege eller en henvisning må ligge til grunn før vurdering / tiltak iverksettes. Det forutsettes at søker bor eller oppholder seg i Nesodden kommune.
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.
 

Krav til dokumentasjon

Henvisning mottas fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, habiliteringstjenesten, annet helsepersonell pårørende/foresatte, bruker selv, og personell i barnehage, skole og institusjon.
Den faglige vurderingen ligger til grunn for videre fysioterapitiltak.
 

Behandlingstid

Bruker kontaktes snarest og senest innen 2 uker

 

Pris

Pris for alle type behandlinger skal være lett tilgjengelig ved oppslag hos fysioterapeuten, og skal følge de til enhver tid fremforhandlede takster.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?