Frisklivssentralens kurstilbud

Omgående holdes det blant annet Bra Start-kostholdskurs, inspirasjonskurs i hverdagsglede, snus- og røykesluttkurs og kurs i mestring av diabetes type 2. Kontakt oss for mer informasjon og påmelding.

 

Aktuelle kurs:

Kurs i Hverdagsglede. OBS! Utsatt oppstart til høst 2021. Ta kontakt på tlf. 958 35 964 for påmelding.

 

Innbyggere i Nesodden kommune har også tilgang til kurs i regi av de andre frisklivssentralene i Follo-kommunene. Besøk kommunenes nettsider for mer informasjon.

Kurs som holdes av Rask psykisk helsehjelp

Frisklivssentralen samarbeider også med Rask psykisk helsehjelp i kommunen. De tilbyr samtaler og ulike kurs til voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp for mer informasjon.

 

Følg Frisklivssentralen på Facebook. Her kommer det mye informasjon om oss.

 

 
 
 

Frisklivssentralen på Nesodden har samarbeid med de andre frisklivssentralene i Follo om kurstilbud. Se mer informasjon på de ulike kommunenes nettsider:

 

Frogn Frisklivssentral

Ski Frisklivssentral

Oppegård Frisklivssentral

Ås Frisklivssentral

Enebakk Frisklivssentral