Frisklivssentralens kurstilbud

Omgående holdes det blant annet Bra Start-kostholdskurs, inspirasjonskurs i hverdagsglede, snus- og røykesluttkurs og kurs i mestring av diabetes type 2. Kontakt oss for mer informasjon og påmelding.

 

Aktuelle kurs, våren 2019:

Bra start-kostholdskurs: 25. februar

Inspirasjonskurs hverdagsglede: oppstart 11. mars

Mestringskurs diabetes type 2: oppstart 13. mars

 

Innbyggere i Nesodden kommune har også tilgang til kurs i regi av de andre frisklivssentralene i Follo-kommunene. Besøk kommunenes nettsider for mer informasjon.

Kurs som holdes av Rask psykisk helsehjelp

Frisklivssentralen samarbeider også med Rask psykisk helsehjelp i kommunen. De tilbyr samtaler og ulike kurs til voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp for mer informasjon.

 

Følg Frisklivssentralen på Facebook. Her kommer det mye informasjon om oss.

 

 
 
 

Frisklivssentralen på Nesodden har samarbeid med de andre frisklivssentralene i Follo om kurstilbud. Se mer informasjon på de ulike kommunenes nettsider:

 

Frogn Frisklivssentral

Ski Frisklivssentral

Oppegård Frisklivssentral

Ås Frisklivssentral

Enebakk Frisklivssentral

Fant du det du lette etter?