Miljørettet helsevern – Enebakk, Frogn og Nesodden.

Miljørettet helsevern arbeider med forhold ved miljø og omgivelser som kan ha en innvirkning på befolkningens helse. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Vi arbeider for utvikling av et sykdomsforebyggende og helsefremmende miljø.


Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Enebakk, Frogn og Nesodden. Vi utfører våre oppgaver i samarbeid med, og på vegne av kommuneoverlegene i kommunene.

Egen nettside

Miljørettet helsevern har egen nettside for Enebakk, Frogn og Nesodden.

På nettsidene kan du finne informasjon om hovedtemaer knyttet til Miljørettet helsevern, samt laste ned søknadsskjemaer for godkjennings- og meldepliktige virksomheter.  

 

Postliste miljørettet helsevern

For postliste til miljørettet helsevern: Se Frogn kommune sin postliste

 

Linker:

Nettside: Miljørettet helsevern - Enebakk, Frogn og Nesodden.
Forskrift: Miljørettet helsevern - en sentral forskrift i vårt arbeid.  Grønt jorde med blomster foran. Foto: M. Rand-Hendriksen - Klikk for stort bilde MRH