Har du problemer med nedsatt syn eller hørsel?

Syns- og hørselskontakt 

Visste du at Nesodden kommune har synskontakt og hørselskontakt? 

Nesodden kommunes to ergoterapeuter er også synskontakt og hørselskontakt for personer i alle aldre. De har ekstra kompetanse for å hjelpe personer med nedsatt syn og hørsel.

Hva kan syns- og hørselskontakten bistå med?

  • Veiledning og hjelp til å fungere best mulig i hverdagen.
  • Kartlegging og vurdering i hjemmet.
  • Begrunne søknad til NAV Hjelpemiddelsentral på aktuelt hjelpemiddel; for eksempel varsling av dørklokke/telefon/røykvarsler, lydforsterkende hjelpemidler, forstørring og små hjelpemidler som er praktiske i dagliglivet.
  • Montering, opplæring og tilpassing i bruk av hjelpemiddelet.
  • Bistå ved behov for reparasjon av hjelpemiddel.
  • Henvisning for videre utredning/utprøving på NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.
  • Oppfølging av tiltak.

Dokumentasjon fra øye-/ hørselslege

For å kunne få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, må syns-/og hørselsnedsettelsen være dokumentert av øye-/hørselslege. For å få synshjelpemidler, er det et kriterium at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon. Høreapparater og vanlige briller innbefattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp vedrørende nedsatt syn eller hørsel kan syns- og hørselskontaktene kontaktes her.