Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapi kan benyttes av alle med kort eller varig nedsatt funksjonsevne og som har behov for å få løst praktiske problemer i hjem, barnehage, skole og fritid.

 

Kontaktinformasjon

 

Syn og hørsel kontakt

Ergoterapeutene har sitt virke i brukerens hjem, i institusjoner, i barnehager og på skoler. Ergoterapeutene for voksne har lokaler sammen med kommunefysioterapeutene på Nesoddtunet bo- og servicesenter. Ergoterapeutene er også synskontakt og hørselskontakt i kommunen.

 

Ergoterapeuten for barn og unge har lokaler i Tangenten, sammen med fysioterapeutene for barn og unge og de øvrige tjenester for barn, unge og familier. Ergoterapeutene er også synskontakt, hørselskontakt og kontakt for Alternativ og Supplerende kommunikasjon(ASK).

Tjenesten er gratis.


Hva omfatter tjenesten:

  • Vurdering og kartlegging av brukers situasjon.
  • Tilrettelegging av daglige aktiviteter i form av kompenserende tiltak, trening eller hjelpemidler.
  • Hjelp ved utprøving, tilpasning og formidling av tekniske hjelpemidler.
  • Hjelp ved hørsel- og synsproblematikk gjennom tilrettelegging.
  • Hjelp ved boligtilpasning,
  • Hjelp ved biltilpasning ved behov for tilrettelegging.
  • Tverrfaglig samarbeid, deltagelse i ansvarsgrupper og i utarbeiding av Individuell Plan.
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Vilkår

Det forutsettes at du bor eller oppholder deg i Nesodden kommune og at du har vansker med å utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse, eller står i fare for å få det.

 

Krav til dokumentasjon

Henvisning mottas fra brukerne selv, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjeneste og annet helsepersonell. Det er ønskelig med skriftlig henvisning, eller ta kontakt på tlf. eller E-post.