Demenskoordinator i Nesodden kommune

Klikk for stort bilde

 

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom?


Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende.

 

Hva er demens?
 

Dag- og aktivitetssenter - Hjemmeboende demente

 

Demensplan 2020 - Et mer demensvennlig samfunn

Kontakt

Tone Gjersum Avlesen - demenskoordinator 

Telefon: 66 96 46 54 / mobil: 415 14 992

E-post: Tone.Gjersum.Avlesen@Nesodden.Kommune.No 

 

Demenskoordinators oppgaver er:

  • Samtaler/veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Arbeide for differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens
  • Arrangere pårørende skole/ kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follo kommunene
  • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen
  • Veilede og undervisning av helsepersonell


Nesodden kommunes tilbud til demente og deres pårørende:


Pårørendearbeid

Nesodden kommune jobber nå med å få gitt den demente og deres pårørende en helhetlig og god demensomsorg.

 

Samtalegrupper

- Samtalegruppe for ektefeller/samboere til personer med demens
- Samtalegruppe for pårørende som har en mor eller far med demens.

 

Pårørendeskole

I samarbeid med demensforeningen og Follo-kommunene arrangeres årlig tilbud om interkommunal pårørendeskole hver høst. På våren har Nesodden /Frogn vekselsvis tilbud om pårørendeskole. Dette blir annonsert.
 

Hjemmebesøk

Samarbeid med tildelingsteam, hjemmetjenesten og fastlegene om hjemmebesøk hos personer med demenssykdom.
Ønsker et tett samarbeid med dagsenter og sykehjemsavdelinger i kommunen.

 

Demensforum 

er et dagsseminar med flere symposier, som kommunikasjon, aktiviteter, en arena for kommunens politikere, ansatte og pårørende. Det vil være et samarbeid med Kompetansehjulet i Follo. 
Demensforum er et årlig arrangement som avholdes i april.

 

Nasjonalforeningens Demenslinje

Et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens.

Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40
Du kan også sende en e-post til: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Fant du det du lette etter?