Tjenestebeskrivelse - Boliger med bistand

Formål

Formålet med tjenesten er å tilby tilrettelagte boliger til mennesker med ulike bistandsbehov.

Hvem får tjenesten

Boliger tildeles brukere med omfattende hjelpebehov. Tjenester i boligen gis etter en individuell vurdering.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Ved behov, vil det være et samarbeid med:
støttekontakt,
hjemmesykepleie,
hjemmehjelp,
psykisk helsetjeneste,
og andre aktuelle samarbeidspartnere.

 

Hva omfatter tjenesten

Det legges til rette for at beboerne i størst mulig grad blir selvhjulpne.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Haglundveien 24, 1450 Nesoddtangen.
Søknaden blir behandlet konfidensielt i tildelingsteamet.

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Den som mottar tjenester må forholde seg til avtaler som inngås, samt retningslinjer som er utarbeidet.
I borettslag og bofellesskap gjelder husregler som er utarbeidet for stedet.

 

Pris

Nesodden kommune har ulike leiligheter til salg/leie.
Bjørnemyrveien: innskudd + felleskostnader
Hjertebakken: innskudd + felleskostnader
Håkontoppen: innskudd + felleskostnader + 1 leil. til utleie
Østråt: leieforhold
Ødegårveien: leieforhold
Bergertoppen: leieforhold
Bekkeblomveien: leieforhold

 

Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven.