Skoklefallåsen omsorgsboliger

Klikk for stort bildeTilrettelagt for en sansehage.jpgSkoklefallåsen (SODA) er moderne og funksjonelle bygg tilrettelagt for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Kontakt

Avdelingsleder: Laila.Iren.Pettersen@nesodden.kommune.no

Telefon: 66 96 62 23

Adresse: Hellvikskogvei 22, 1459 Nesodden

 

Telefon omsorgsbolig: 66 96 62 20/21/22
Telefon ODA: 66 96 62 25 og 66 96 62 24 (kontor)

 

Skoklefallåsen omsorgsboliger

Bygget består av 8 leiligheter fordelt på to etasjer og med en administrasjonsdel i første etasje. 

Leilighetene er tilrettelagt for personer med omfattende bistandsbehov.

 

Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)

Dagsenteret: Er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid i bedrift).

 

Etter-skole-tilbud (EST): Er en tjeneste for hjemmeboende tjenestemottakere, som ikke mottar praktisk bistand i kommunal bolig og/eller har yrkesaktive foreldre.

 

Opplæring: Det gis tilbud om voksenopplæring etter Opplæringsloven §4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område (PPT foretar sakkyndig vurdering som grunnlag for dette tilbudet).

 

Støttekontakttjenesten: Er en kommunal tjeneste for personer som trenger bistand til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenestene tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

 

Til mer informasjon om aktivitetssenteret på egen side.

 

Kart