Boliger med bistand/bemanning

Nesodden kommune har 5 boliger som innehar egne leiligheter som samlet tilbyr heldøgnstjenester til beboere/brukere med ulike bistandsbehov.

Bergertoppen tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Boligen eies/leies av den enkelte beboer. Det er ulike innskudd og leieutgifter i de ulike boligene.

 

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse Bolig med bistand

Boliger med bistand

Bergertoppen

Tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og ungdom.

Mer informasjon

Hjertebakken borettslag

Innskuddsleilighet m/ fellesutgifter

Boliger for personer med behov for støtte.
Hjertebakken borettslag består av åtte boliger fordelt på to tomannsboliger og en firemannsbolig som de unge skal eie selv.

Medbestemmelse og selvråderett over eget liv står sterkt i fokus.

Hjertetoppen kulturkafé

Tjenestebeskrivelse

 

Kontakt / adresse

Telefon
Avdelingsleder 40 43 86 05 Gry Tjernshaugen Gjefle
Fasttelefon 66 96 62 13  
     

Adresse: Skokleheia 1, 1452 Nesoddtangen.

 

 

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- Lovdata

 

Søknad

Gå til informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageadgang .

 

 

Håkontoppen

Håkontoppen borettslag - Klikk for stort bilde MMB

Håkontoppen inneholder 15 leiligheter for voksne beboere med varierende bistandsbehov.
 

Medbestemmelse og selvråderett over eget liv står sterkt i fokus.
 

Tjenestebeskrivelse

 

 

Kontakt / adresse

 

Telefon
Avdelingsleder 66 96 46 90/40 43 86 05 Gry Tjernshaugen Gjefle
Ansatte på avdelingen 66 96 46 91 / 92  
  91 52 30 11  

 

 


Adresse: Håkonskastet 4, 1453 Bjørnemyr.
 

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- Lovdata

Skoklefallåsen

Tilrettelagt for en sansehage.jpg - Klikk for stort bildeTilrettelagt for en sansehage.jpg Skoklefallåsen omsorgsboliger og er et moderne og funksjonelt bygg for ansatte, beboere og brukere av Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitetssenteret (ODA) som ligger tilknytning til omsorgsboligene.

 

Kontakt

Avdelingsleder: Laila Iren Lauvstad

Adresse: Hellvikskogvei 22, 1450 Nesoddtangen

 

Telefon omsorgsboligene: 66 96 62 20
Telefon ODA: 66 96 62 25 og 66 96 62 24 (kontor)

Omsorgsboligene

Omsorgsboligene består av 8 stk. leiligheter fordelt på to etasjer og med en administrasjonsdel i første etasje. 

Leilighetene er tilrettelagt for personer med omfattende bistandsbehov.

 

 

Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter

Aktivitetssenteret i Skoklefallåsen skal blant annet gi tilbud til mennesker med sammensatte lærevansker, funksjonshemmede og andre som av ulike årsaker ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet.

 

Forholdene vil legges til rette for å skape en helhetlig og meningsfull hverdag for brukere av senteret uansett styrke og svakheter. Det skal også tas hensyn til personer med blant annet bevegelse- og kommunikasjonsproblematikk.

 

Det skal tilrettelegges og bidra til at den enkelte utvikler og ivaretar best mulig livskvalitet og et sosialt verdsatt liv.

 

Til mer informasjon om aktivitetssenteret på egen side.

 

Kart

 

 

 

Ødegårdveien

Ødegaardveien 1. Foto Mette M. Bratlie - Klikk for stort bilde MMB

Ødegårdveien er en strukturert arbeidsplass, hvor det jobbes målrettet etter atferdsanalytiske prinsipper. 
Ødegårdveien har en stabil og dyktig personalgruppe, og et godt arbeidsmiljø.

 

Boligen er heldøgnsbemannet.

 

Tjenestebeskrivelse


 

Kontakt / adresse

 
Telefon
Avdelingsleder 66 96 62 00 / mobil 454 90 677 Irena Stepanovic
Ansatte på avdelingen 47 48 88 07  

Adresse: Ødegårdveien, 1454 Fagerstrand.
 

Lover og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- 
 

Bolig med bistand

Boliger med bistand ( bemanning) gis til  personer over 18 år som har omfattende omsorgs- og hjelpe behov (funksjonshemmet) og som ikke er i stand til å skaffe seg bolig på det åpne marked.

 

Beliggenhet

 Kartpunkt : Ødegårdveien
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

- til voksne med ulike funksjonshemninger som har behov for spesiell og tilrettelagt læring.

- til voksne med funksjonshemninger som har behov for et tilbud, alternativ til arbeid, med trivsel og meningsfylt innhold.

Mer informasjon

Remontér AS - Vekst- og attføringsbedrift

Remontér AS er en kommunalt eid vekst- og attføringsbedrift som i samarbeid med NAV og Nesodden kommune driver ulike tiltak. Bedriften sysselsetter mennesker som trenger en trygg og tilrettelagt arbeidsplass på permanent basis eller variert arbeidstrening i en kortere periode for å finne veien tilbake til det ordinære arbeidslivet.

Mer informasjon

 

Søknad

For å få en tjeneste må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageinformasjon.
 

Fant du det du lette etter?