Boliger med bistand/bemanning

Nesodden kommune har 5 boliger som innehar egne leiligheter som samlet tilbyr heldøgnstjenester til beboere/brukere med ulike bistandsbehov.

Bergertoppen tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Boligen eies/leies av den enkelte beboer. Det er ulike innskudd og leieutgifter i de ulike boligene.

 

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse Bolig med bistand

Formål

Formålet med tjenesten er å tilby tilrettelagte boliger til mennesker med ulike bistandsbehov.

Fant du det du lette etter?