Ledige støttekontaktoppdrag

Svømmer - Klikk for stort bilde

For å bli støttekontakt må du være over 18 år. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å bistå den de er støttekontakt for, og bidra til en meningsfull fritid.

Voksen person med tilgang på bil, som kan jobbe formiddag/ettermiddag i ukedager (av og til helg), søkes til flere ledige støttekontraktoppdrag.

 


Oppdragenes innhold er sosialt samvær og følge til aktiviteter i nærmiljøet, mellom 12 og 16 timer pr måned. Bruker dekker bilutgifter.


Lønnes etter Hovedtariffavtalen som assistent, helsefagarbeider eller 3-årig helse/sosialfaglig høyskole.


Søknad og CV sendes støttekontaktansvarlig Sidsel H. Amdam på epost: stottekontakt@nesodden.kommune.no