Bli støttekontakt i Nesodden kommune

Håndsrekning - Klikk for stort bilde

Nesodden kommune trenger flere støttekontakter, og ønsker deg som er sosial, har godt humør og innsatsvilje, til oppdrag.

Mange personer møter store utfordringer i hverdagen, og har vansker med å benytte seg av de tilbudene som finnes i samfunnet. En støttekontakt kan hjelpe til med å få gjennomført kinobesøk, kaféturer, svømming m.m

Roser. Foto: M. Rand-Hendriksen - Klikk for stort bilde

Søknad

Nesodden kommune har egen stilling med blant annet ansvar for oppfølging av støttekontakttjenesten. Dette betyr at Tildelingsteamet nå ikke lengre har ansvar for rekruttering av støttekontakter, og anvisning av timelister. Søknader om tjenesten skal fremdeles sendes tildelingsteamet, som fatter vedtak.
 


Støttekontaktansvarlig

skal være tilgjengelig for både brukere og oppdragstakere i støttekontakttjenesten, og skal kunne utføre nyrekruttering, innhenting av informasjon, veiledningssamtaler med bruker/oppdragstaker, oppstartsmøter mellom bruker og ny støttekontakt, og ta imot henvendelser/spørsmål i forhold til tjenesten.

 

Timelister

Innsending av rapporter m. timelister (anvisninger) vil fremdeles ha frist den 5. hver måned, men skal nå sendes til støttekontaktansvarlig.
 

Aktivitet

Støttekontaktansvarlig skal  videreutvikle støttekontakttilbudet, og vil i den sammenheng foreta kartlegging av hvilke fritidsaktiviteter brukergruppene er interessert i.
(Se: Mangfold i støttekontakt tjenesten- Fritid for alle)

Forslag til etterspurt/ønsket aktivitet sendes til: stottekontakt@nesodden.kommune.no

 Allerede etablerte tiltak vil bli forsøkt innordnet tjenesten.

Støttekontaktansvarlig vil også prøve å utvide støttekontakttjenesten til å gjelde fritidskontakter og treningskontakter. 


Støttekontaktansvarlig

Støttekontaktansvarlig heter Sidsel Hedemann Amdam, og har vært ansatt i Nesodden kommune siden 1999. Hun har tidligere jobberfaring fra sykehjem, sommeravlastning for psykisk utviklingshemmede, miljøterapeut på Opplærings- og aktivitetssenteret og miljøterapeut 1 i bolig for psykisk utviklingshemmede.

Grunnutdanning er barnevernspedagog, med videreutdanning i musikk (pedagogisk rettet).

 

Henvendelser gjøres til: 

Sidsel Hedemann Amdam
Konsulent for Støttekontakttjenesten
Virksomhet Miljøtjenesten
Hellvikskogvei 22, 1450 Nesoddtangen.

Tlf: 48 95 02 46
Mail: stottekontakt@nesodden.kommune.no

Fant du det du lette etter?