Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Støttekontakt

Støttekontakt for barn, unge og voksne

Støttekontakt er en tjeneste for å hjelpe den enkelte til meningsfull fritid og sosialt samvær. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.Tjenesten er for personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemning, alder eller sosiale problemer. Det er et vilkår at personene ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Lover og retningslinjer

Retten til støttekontakt er regulert i
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageadgang.

 

Ledsagerbevis