Dagopphold - Dagavdeling voksne/eldre

Veggbilde- Havets bunn


Foto MMB - Klikk for stort bilde

Dagopphold ved vår dagavdeling, gis til søkere som er hjemmeboende og har nedsatt evne til egenomsorg.
Det må foreligge et avlastningsbehov hos evt. pårørende. Søker må ha behov for sosial stimulering og behov for trening og vedlikehold av ferdigheter.
Det serveres frokost og middag hver dag.

 

 

Tjenestebeskrivelse

Dagopphold 

En meningsfylt hverdag

Dagavdelingen har ca. 9 brukere hver dag fra mandag til fredag.

Vårt mål er å gi brukerne en meningsfylt hverdag.
Vi satser derfor på å legge til rette for at den enkelte skal få dekket sine behov for aktivitet og oppgaver i forhold til interesser og funksjonsnivå.


Transport

Brukerne blir hentet og kjørt hjem i vår egen buss uten kostnad.


Kontakt/ telefon

Du kan kontakte dagavdelingen på mobilnummer 913 70 355.

En evt. søknad blir vurdert av Tildelingsteamet for helse- og omsorgstjenester i Nesodden kommune. De kan også hjelpe deg med søknaden.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til Tildelingsteamet i Nesodden kommune.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagetilgang.

 

Adresse

Vestkanten, Tosletta 8, 1453 Bjørnemyr.

 

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovhjemlet, men gis som et velferdstilbud i kommunen.

 

Pris

- Pris for dagopphold
- Betalingstjenester / pleie- og omsorgstjenester


Ansvarlig

Avdelingsleder Elisabeth Svendsen tlf.: 66 96 47 47
 

 Lovdata

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


 

Formål

Dagopphold er et omsorgstilbud til eldre hjemmeboende personer som trenger et aktivitetstilbud og et sosialt samvær med andre, og skal bidra til at brukeren kan fortsette å bo hjemme.