Avlastning og støtte

Tjenestene for avlastning er rettet mot omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten.

 • Avlastning funksjonshemmede barn og unge.
  Tjenesten gis til pårørende/familier med barn/ungdom som har særlig tyngende omsorgsbehov. Bolig: Bergertoppen bo- og avlastning. 
 • Avlastning utenfor institusjon (privat) gis til pårørende/familier med barn/ungdom som har særlig tyngende omsorgsbehov.
   
 • Korttidsopphold sykehjem 
  - (avlastning, rehabilitering)
 • Dagavdeling
  For hjemmeboende som har nedsatt evne til egenomsorg.

 

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.

Fant du det du lette etter?