Rask psykisk helsehjelp

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

 

Kontakt oss:

 

Kontaktskjema.

Telefon: 904 00 750

Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. E-post: rask.psykisk.helsehjelp@nesodden.kommune.no​.

 

 


Ansatte i Rask psykisk helsehjelp - Klikk for stort bilde   

      

 

Hvem er Rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

 

Når bør du be om hjelp?

Når du i noen uker har hatt vedvarende plager som går utover livskvaliteten, daglige gjøremål og/eller yrkesmessig fungering.

 

Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis. De ansatte i Rask psykisk helsehjelp har taushetsplikt.

 

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud for å forhindre at problemene utvikler seg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser, men vi kan gi råd og informasjon om andre tjenestetilbud. 

 

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

 

Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell.

  • Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale.
  • De neste trinnene kan være telefonkonsultasjon, kurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

 

Hva som blir riktig hjelp avklares sammen med deg i en kartleggings-samtale. Personer som har behov for mer langvarig terapi/oppfølging, blir henvist videre.

 

Tverrfaglig team

Helsehjelpen utøves av et tverrfaglig team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. En psykolog er tilknyttet teamet  og er utdannet veileder i kognitiv terapi. Psykologen er faglig ansvarlig for tilbudet. Alle medlemmer har tatt videreutdannelse i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi for å starte opp dette tilbudet.

 

Rask psykisk helsehjelp samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Alt samarbeid med eksterne instanser forutsetter samtykke fra deg.

 

Følg Rask psykisk hele på facebook: 

 

 

 

Her finner du oss

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse: Bjørnemyrveien 24, 1453 Bjørnemyr