Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker med psykiske lidelser slik at de får bedre mestring i hverdagen og økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år med psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

 

 

 

Tjenestebeskrivelse

Psykisk helse

Hvor finner du oss

Psykisk hjemmesykepleie og FACT-team har besøksadresse i Bjørnemyrveien 24, 1453 Bjørnemyr. 

Vi har konsultasjoner på kontoret, eller vi reiser hjem til den som trenger hjelp og støtte.

 

Kontakt:

Avdelingsleder Øivind Saxebøl
Ansvar: Psykisk helsetjeneste for voksne, Nesoddtangen gård
Tlf.: 474 68 520


Søknad/klage

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Mer informasjon om tildeling av tjenester, søknad og om klagemulighet.

 

Lovhjemmel 

Lovdata
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunen
- Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

 

Aktuelle eksterne linker

Helsetilsynet: Psykisk helsevernloven

Helsedirektoratet: Mor/far er syk (brosjyre til barn)

Helsenorge.no: Her får du hjelp for psykisk helse

Rådet for psykisk helse

Helsenorge.no: Tjenester og rettigheter i psykisk helsearbeid

Veiledningssentret for pårørende: http://www.youtube.com/watch?v=9UQLa_XkvmI