Østråt

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.
Bofellesskapet har plass til 14 beboere. 

Personalet i boligen legger til rette, slik at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer. Østråt har døgnkontinuerlig drift.

Tjenestebeskrivelse

Artikkelliste