Ambulerende rusteam

Nesodden kommune har et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer. Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet. Ambulerende rusteam består av ruskonsulenter, miljøarbeidere, ernæringsrådgivere og vaktmestere.

 

Eksempler på hva et ambulerende rusteam kan hjelpe til med er:

  • Bo-oppfølging
  • Råd og veiledning
  • Støttesamtaler rus
  • Oppfølging av avtaler og praktiske gjøremål
  • Oppfølging av LAR - pasienter
  • Telefonkontakt
  • Sosial trening og annet
  • Ernæringsrådgivning

Tjenestebeskrivelse

Kontakt ambulerende rusteam

Ved spørsmål ta kontakt på mobil: 932 99 165 eller teamleder på mobil: 466 36 403.

 

Kontaktinfo ruskonsulenten i Nesodden kommune

 

Henvisningskjema til ambulerende team:


Henvisningsskjema i Pdf- utskriftversjon som sendes til (PDF, 410 kB):

Nesodden kommune v/ virksomhet hjemmetjeneste, ambulerende team, Håkonkastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Du kan også nå oss på epost: ateam-rus@nesodden.kommune.no