Psykisk helse og rusomsorg

Nesoddtangen gård aktivitets- og mestringssenter

Nesoddtangen gård 

Nesoddtangen gård er et aktivitets- og mestringssenter innenfor avdeling forebyggende og oppsøkende tjenester. Senteret er en sosial møteplass som tilbyr grupper og kurs med fokus på selvutvikling og mestringsstrategier for ulike livsutfordringer. Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet sykepleier, ergoterapeut, miljøterapeut og erfaringskonsulent.  

 

Tilbudet inneholder blant annet: 

 • Selvutviklingsgupper som kunst og utrykksterapi, mindfulness og skrivegruppe

 • Åpne aktiviteter som kreative grupper, fysisk aktivitet og matlaging 

 • Mestringsgrupper som angst- og depresjonsmestring 

 • Sosialt fellesskap med kafé, brettspill og arrangementer som sommerfest og markering av verdensdagen for psykisk helse 

 

Åpningstider 

Gården er åpen mandag-torsdag kl. 10-15.   

 

Tjenestebeskrivelse Nesoddtangen gård 

Formål: 

Å bryte isolasjon og bidra til livsstilsendring med formål om å støtte mennesker videre i livet.  

 

Hvem er tjenesten åpen for: 

Tilbudet er et lavterskeltilbud og er åpent for alle på Nesodden uten krav om henvisning eller diagnose. Nesoddtangen gård har journalplikt.   

 

Hva tilbyr tjenesten:  

Kafé og matlaging 

Åpne aktivitetsgrupper 

Selvutviklingskurs 

Mestringsgrupper 

Sosiale aktiviteter og arrangementer  

Kurs med eksterne kursholdere 

Støttesamtaler 

Samarbeid med andre aktivitetstilbud i kommunen 

 

Hvordan søker man tjenesten: 

Alle er velkommen til å komme til gården i åpningstiden. Ta gjerne kontakt med ansatte før første besøk hvis du  ønsker det. 

 

Kontaktinformasjon:  

Nesoddtangen Gård  

Lagveien 6-8 

1450 Nesoddtangen  

Telefon: 902 75 512 eller fellesnummer til tjenester i psykisk helse og rus 904 00 750 (tast 1 og så 5 for å komme til Nesoddtangen gård). 

 

Gården har egen Facebook side hvor du finner informasjon om tilbudet og aktivitetene.  

 

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp.

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

Mer informasjon

Ambulerende rusteam

Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer.
Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.

Mer informasjon

FACT - voksen

I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. Det interkommunale FACT-teamet er et tverrfaglig team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser (og eventuelt rusproblematikk) som bor i Nesodden, Ås eller Frogn kommune.

 

Målet med oppfølgingen er at den enkelte mestrer hverdagen med de utfordringene en har.

Målgruppen for FACT teamet er deg som:

 • Har en alvorlig psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet
 • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
 • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
 • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging

Egenenvisning/samtykkeskjema

Fastlegen kan henvise til Fact team. Henvisningen sendes Follo DPS, A-hus.

Alternativ kan du kontakte tildelingsteamet i kommunen: 

 

FACT-teamet er et team som er satt sammen av ansatte fra Follo DPS, og kommunene Frogn, Nesodden og Ås. Teamet er tverrfaglig sammensatt: 

 • Sykepleiere
 • Sosionom
 • Psykiater 
 • Psykologspesialist
 • Jobbspesialist
 • Erfaringskonsulent
 • Ruskonsulent
 • Merkantil

Du kan kontakte oss på fellesnummeret for avdeling psykisk helse/ROP på 904 00 750 (tastevalg 1, tastevalg 2)

Du kan lese mer om Fact team her

Bekkeblomveien bofellesskap for voksne

Bekkeblomveien bofellesskap i Bekkeblomveien 16, er en bolig for mennesker med psykiske lidelser.

Bofelleskapet ligger vakkert til på Flaskebekk / Nesoddtangen, omkranset av skog og natur. Boligen som ble åpnet i begynnelsen av 2007 har allerede vunnet en arkitekturkonkurranse for sin vakre utforming. Økt livskvalitet og universell utforming er resultatet.

Mer informasjon

Østråt botilbud

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette for at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.

Mer informasjon

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Rød telefon

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle 4 akutteam i DPS Follo.

 

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Man settes over til riktig akutteam ved tastetrykk.

 

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

 

Kontakt og oppmøtested DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser.
 

Pakkeforløp i psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Psykisk helse - korona

Hverdagen har blitt annerledes for de fleste av oss nå under pandemien. Vi har valgt å samle noen nettsteder som vi mener kan være nyttige: 

 

Mestre koronakrisen - er et gratis selvhjelpsprogram

Recoverybloggen - et annet perspektiv på psykisk helse