Iplos- registeret

IPLOS logoIPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren.
 
Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.
 

Mer informasjon om hva IPLOS er på nettsiden til Helsedirektoratet.
 

På nettsiden til Helsedirektoratet finner du blant annet informasjonsbrosjyren skal gis til alle som søker eller mottar kommunale helse- og sosialtjenester (omsorgstjenester).