Tekniske hjelpemidler

Ved langvarig nedsatt funksjonsevne i minimum to år, kan hjelpemidler lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

 

Ved kortvarig eller forbigående nedsatt funksjonsevne kan hjelpemidler lånes ut fra kommunens hjelpemiddellager. 

Syns- og hørselskontakt 

To av Nesodden kommunes ergoterapeuter for voksne er syns- og hørselskontakt for personer i alle aldre. De har ekstra kompetanse for å hjelpe personer med nedsatt syn og hørsel.

Mer informasjon får du her.