Rehabiliteringsteamet

    

 

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig sammensatt team av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Rehabiliteringsteamets hovedoppgave er å drive rehabilitering av voksne og eldre i Nesodden kommune. Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og et tverrfaglig team for at du skal mestre hverdagen på best mulig måte. 

«Hva er viktig for deg?» står sentralt i vårt arbeid, og skal bestemme hvordan rehabiliteringsopplegget bygges opp.

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet passer for deg som har opplevd ny skade/sykdom der du vil ha behov for intensiv, tverrfaglig oppfølging. Rehabiliteringen foregår i hjemmet over en tidsperiode på 4-6 uker, men tilpasses avhengig av behov og målsetning. I rehabiliteringsprosessen utarbeides rehabiliteringsmål tett knyttet opp mot aktiviteter du ønsker å mestre i hverdagen din, økt mestring i egen livssituasjon, økt selvstendighet og bedre fysisk funksjon, deltakelse og sosialt liv. Rehabiliteringsteamet samarbeider tett med andre aktører i kommunen ved behov for å sikre en helhetlig rehabiliteringstjeneste.

 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering passer for deg som er 65+, bor hjemme i egen bolig og har merket et fall i funksjon som gjør det vanskeligere for deg å mestre hverdagslige aktiviteter. Hverdagsrehabilitering er intensiv, målrettet trening som foregår over en periode på 4 uker med oppfølging 3-5 ganger i uken. Rehabiliteringsplanen vil bli utarbeidet med tanke på dine mål og hverdagsaktiviteter som du ønsker å mestre.

Last opp brosjyren om hverdagsrehabilitering. (PDF, 529 kB)

 

 

Rehabilitering etter Covid-19

Noen av de som har hatt covid-19 kan oppleve plager i etterkant. Det kan oppstå både hos de som har vært alvorlig syke, og hos de som har hatt mildere sykdom hjemme. Plagene varierer, men kan blant annet oppleves som trøtthet, problemer med hukommelse, tungpust, leddsmerter, nedsatt lukt- og smaksans eller at man føler seg trist og nedstemt. Du kan ikke hvile deg frisk, men derimot trene deg gradvis tilbake til normal aktivitet. Dette kan være aktiviteter du kan gjøre selv, eller med støtte av rehabiliteringsteamet. Ta kontakt med rehabiliteringsteamet dersom du opplever at situasjonen din er vanskelig å håndtere på egenhånd. 

Last opp brosjyre om tips til egenmestring etter Covid-19 (PDF, 3 MB)

 

Forventinger

  • Teamet kommer hjem til deg på avtalt tidspunkt
  • Det utarbeides en timeplan for forløpet, enten ukentlig eller for hele perioden
  • Det forventes at du som bruker har endringsvilje og er motivert for en egeninnsats for å kunne nå satte mål

 

Gruppetrening for seniorer

Rehabiliteringsteamet drifter også gruppetrening for seniorer mandager, onsdager og torsdager.

 

Kontakt oss gjerne for informasjon:

Du trenger ikke henvisning for å få tjenesten kommunal rehabilitering. Ta kontakt hvis du lurer på om rehabilitering kunne vært aktuelt for deg.

Kontakttelefoner:  936 52 329 eller 908 97 467.
 

Er du interessert i å vite mer om hva rehabiliteringsteamet gjør. Få en mer detaljert oversikt ved å lese årsrapporten for 2022. (DOCX, 611 kB) 

Følg oss gjerne på  facebook eller friskus for oppdateringer ang våre tilbud.

 


Dette er oss

Monica Selvén. Rehabiliteringskoordinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringskoordinator, Monica Selvén
monica.selven@nesodden.kommune.no

Telefon: 936 52 329

 

 

Kathrine Carlstad. Helsefagarbeider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsefagarbeider, Kathrine Carlstad
katrine.carlstad@nesodden.kommune.no

 

 

 

Astrid Nyhus Skålvik. Fysioterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut, Astrid Nyhus Skålvik    
astrid.skaalvik@nesodden.kommune.no   

Telefon: 482 59 237

 

 

 

 

 

 

 

Ergoterapeut, Camilla Hannås Gjertsen
camilla.hannås.gjertsen@nesodden.kommune.no

Telefon: 457 37 529
 

 

 

 

 

 

Koordinerende enhet

Funksjonen som koordinerende enhet er i Nesodden lagt til Tildelingsteamet.

Tildelingsteamet

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg.