Ambulansevakt - Paramedic

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic tilbudet som betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Tolv personer med paramedicutdannelse (videreutdanning for faglært ambulansepersonell) rullerer med 50% stilling hver.
 

Ingen ambulansebil

Bilen er utstyrt med avansert medisinsk utstyr, og er operativ med en person. Dette er ikke en ambulansebil som frakter syke til behandling, men et tilbud som bidrar til raskere responstid med behandling på stedet.

Bilen er fast stasjonert på Nesodden når behov for utrykning melder seg.


Ved akutt hjelp

Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

For mer informasjon, se legevakt- øyeblikkelig hjelp.

 

Paramedic ambulanse- Nesodden