Kreft-/palliativt team

Kreft-/palliativt team er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam for kreftpasienter - både hjemmeboende og de som bor på sykehjemmet - med behov for lindrende behandling.
Grønne blader

Lavterskeltilbud

Tjenesten er et lavterskeltilbud og du kan direkte ta kontakt uten henvisning fra lege.

 

Hvem er i teamet?

I teamet inngår kreftsykepleier, prest, ergoterapeut, og fysioterapeut. I tillegg bidrar ressurser innen ernæring, sosionomtjeneste og psykiatrisk sykepleie.

Hva betyr palliasjon?

Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlige syke og døende pasienter og deres pårørende.
Målet er best mulig lindring for pasienten.

Palliativt team skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier, og tilby kunnskapsbaserte og enhetlige tjenester slik at tjenestemottakerne i kommunen gis gode og likeverdige tilbud.

 

Palliativ behandling kan være:

- ernæringstiltak
- smerteregulering
- kvalmestillende
- psykisk støtte
- tilrettelegging i hjemmet
- støtte til pårørende

 

Onkologi

Onkologi er det spesialområde innenfor medisin som befatter seg med kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av kreftsykdommer.

 

Treningstilbud "Aktiv etter kreft"

Aktiv etter kreft er et treningstilbud for deg som har hatt eller har kreft.
Les mer her:
Infoskriv "Aktiv etter kreft" (PDF, 366 kB)
Treningstilbud "Aktiv etter kreft" (PDF, 554 kB)

 

Kontaktperson:

Christin Rosef - kreftkoordinator
Tlf.: 66 964 629
Mobil: 416 332 62
E-post: Christin.Rosef@Nesodden.Kommune.No

 

Teresa Wiig - kreftsykepleier
Mobil: 908 567 02 
E-post: teresa.andrea.meijer@nesodden.kommune.no

 

Brosjyre:

Til deg som har en kreftdiagnose (PDF, 2 MB)
Brosjyren finner du på legekontorer i Nesodden kommune, på Nesoddtunet bo- og servicesenter og på Tangenten, Nesoddens kommunehus.

 

Dagtilbud:

Tirsdagstreffen - for pasienter med kreftsykdom og deres pårørende / etterlatte.

 

Gave til kreft-/palliativt team på Nesodden

Kontonummer: 1603 07 37958