Hukommelsesteam i Nesodden kommune

 

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom? Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er demens?
 

Dag- og aktivitetssenter


Demensplan 2025

 

Nasjonal faglig retningslinje for demens

 

Veiviser demens

Hukommelsesteamets oppgaver er:

  • Samtaler/veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Arbeide for å differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens
  • Arrangere pårørendeskole/-kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follokommunene
  • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen
  • Veilede og undervise helsepersonell
  • Vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

Nesodden kommunes tilbud til personer med demens og deres pårørende:


Pårørendearbeid

Nesodden kommune jobber nå med å få gitt personer med demens og deres pårørende en helhetlig og god demensomsorg.

 

Samtalegrupper

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens.
Tid og sted for samtalegrupper finner du her

 

Pårørendeskole

I samarbeid med demensforeningen og Follokommunene arrangeres årlig tilbud om interkommunal pårørendeskole hver høst og vår. 

Tid og sted høsten 2023:
Pårørendeskole Ytre Enebakk  (PDF, 519 kB)
Pårørendeskole Kolbotn. (PDF, 364 kB)

 


Hjemmebesøk

Samarbeid med tildelingsteam, hjemmetjenesten og fastlegene om hjemmebesøk hos personer med demenssykdom.
Ønsker et tett samarbeid med dagsenter og sykehjemsavdelinger i kommunen.

 

Demensforum 

Demensforum er et dagsseminar med aktuelle foredrag i samarbeid med Kompetansehjulet og Follo demensforening. Dette er en arena for kommunens politikere, ansatte og pårørende.
Demensforum er et årlig arrangement som avholdes på våren.

 

Kontakt

Tone Gjersum Avlesen - hukommelseskoordinator 
Telefon: 415 14 992
E-post: Tone.Gjersum.Avlesen@Nesodden.Kommune.No 

 

Cathrine Holst - ergoterapeut i hukommelsesteam
Telefon: 477 87 202

E-post: cathrine.holst@nesodden.kommune.no

 

Fellesmail: hukommelsesteamet@nesodden.kommune.no
 

 

Nasjonalforeningens Demenslinje

Et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens.

Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40
Du kan også sende en e-post til: demenslinjen@nasjonalforeningen.no