Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem.

Målet med fysioterapitjenesten er å fremme innbyggernes helse, bedre og vedlikeholde brukerens funksjonsevne slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Fysioterapitjenestens inndeling i Nesodden kommune:

  • Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
    • Lokalisert på seks fysikalske institutt på Nesodden. Hvis du trenger fysikalsk behandling og kan komme deg til et institutt, kan du ta direkte kontakt med de (se kontaktinformasjon nedenfor). Du trenger ikke henvisning fra lege.
  • Kommunefysioterapeuter for voksne (18-100 år)
    • ​​​​​​​Lokalisert på Nesoddtunet helse- og omsorgssenter. Tjenesten omfatter fysioterapi til hjemmeboende voksne og eldre der det ikke lar seg gjøre å komme seg til et fysikalsk institutt, beboere på korttidsavdelingen på Nesoddtunet sykehjem, pasienter i omsorgsboliger og til funksjonshemmede som har behov for samordnede tjenester
  • Kommunefysioterapeuter for barn og unge (0-18 år)
    • ​​​​​​​Lokalisert på Tangenten. 

 

Vilkår

For å kunne benytte seg av fysioterapitjenesten, forutsettes det at søker bor eller oppholder seg i Nesodden kommune.
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.

 

Krav til dokumentasjon

Henvisning til kommunefysioterapeutene kan mottas fra:

  • Sykehus 
  • Rehabiliteringsinstitusjoner 
  • Habiliteringstjenesten
  • Annet helsepersonell
  • Pårørende/foresatte 
  • Bruker selv 
  • Personell i barnehage, skole og institusjon.

Den faglige vurderingen ligger til grunn for videre fysioterapitiltak.

 

Behandlingstid

Bruker kontaktes snarest og senest innen 2 uker

 

Pris

  • Kommunal fysioterapi er et gratis tilbud
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal egenandel tar egenandel.
    • Pris for alle type behandlinger skal være lett tilgjengelig ved oppslag hos fysioterapeuten, og skal følge de til enhver tid fremforhandlede takster.

 

Kontakt

Kommunefysioterapeuter til voksne, barn og unge - Kontaktinformasjon

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale - Kontaktinformasjon