Frisklivssentralens kurstilbud

Frisklivssentralen arrangerer en rekke kurs innenfor blant annet kosthold, diabetesmestring, smertemestring og hverdagsglede. Noen av kursene arrangeres i samarbeid med Rehabiliteringsteamet i kommunen. Kontakt oss for mer informasjon og påmelding. Vi setter også opp ekstra kurs ved stor interesse. 

Planlagte kurs høsten 2023:

  • Inspirasjonskurs i Hverdagsglede. Oppstart 12. oktober 2023
  • Smertemestringskurs. Oppstart 7. november 2023

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og påmelding.

 

Informasjon om de ulike kursene 

Hverdagsglede

Passer for deg som ønsker et løft i hverdagen. Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og hvordan det bidrar til god psykisk helse. Du blir bevisst på hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan grepene å være oppmerksom, aktiv, fortsette å lære, knytte bånd og gi kan føre til store endringer.  
6 x 2,5 timer   

 

Smertemestringskurs for deg med langvarig smerter

Dette kurset passer for deg som har hatt smerter i over 6 mnd. og ønsker kunnskap om hvordan du kan håndtere smerter på en hensiktsmessig måte. Kurset bygger på at en økt forståelse av kroppens smertemekanismer kan være med å gi deg kontrollen tilbake. Dette er en kurspakke med en kursøkt i uka over 4-5 uker. Målgruppen er Nesoddens befolkning i yrkesaktiv alder (18-67 år).  

 

Mestringskurs diabetes type 2

Passer for deg som nylig har fått, eller står i faresonen for å utvikle, diabetes type 2. Kurset kan også være nyttig som «oppfriskning» for deg som har hatt diagnosen en stund. Aktuelle temaer: hva vil det si å ha diagnosen, hvordan kan du leve best mulig med diabetes type 2 og hvordan kan du forebygge komplikasjoner.  
2 x 3 timer   

 

Bra mat, kostholdskurs

Bra mat er et kurs for deg som ønsker å lære enkle grep for sunnere kosthold, bedre helse og varig livsstilsendring. Aktuelle temaer er: sunnere matvarevalg, fem om dagen, måltidsrytme, porsjonsstørrelse, matens innhold, kostfiber, salt, sukker, fettkvalitet og varedeklarasjon. Det vil bli praktiske oppgaver og enkel matlaging. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring.
5 x 2 timer   

 

Snus- og røykeslutt

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale. 

 

Innbyggere i Nesodden kommune har også tilgang til kurs i regi av de andre frisklivssentralene i Follo-kommunene. Besøk kommunenes nettsider for mer informasjon.

 

Kurs som holdes av Rask psykisk helsehjelp

Frisklivssentralen samarbeider også med Rask psykisk helsehjelp i kommunen. De tilbyr samtaler og ulike kurs til voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg.

 

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp for mer informasjon.

 

Følg Frisklivssentralen på Facebook. Her kommer det mye informasjon om oss.

 

 
 
 

Artikkelliste