Frisklivssentralen på Nesodden

 

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd? 

Frisklivssentralen er et helsetilbud til deg som ønsker hjelp og støtte til å endre livsstil. Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud motiverer og støtter Frisklivssentralen deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.
Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på Frisklivssentralen.

 

Kontakt Frisklivssentralen

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om mulighetene Frisklivssentralen kan gi deg. 

  

Kontaktinfo:

Kontakt Frisklivssentralen på e-post: frisklivssentralen@nesodden.kommune.no

 

Frisklivskoordinator - Ingeborg K. Melbye
Mobil: 958 35 964 

 

Besøksadresse: Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr

Postadresse: Frisklivssentralen, Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen

 

 

Følg oss gjerne på Facebook!

Kurstilbud

Omgående holdes det blant annet Bra Start-kostholdskurs, inspirasjonskurs i hverdagsglede, snus- og røykesluttkurs og kurs i mestring av diabetes type 2.

Mer informasjon

Aktivitetsoversikt Nesodden

Under finner du en oversikt over ulike aktivitetstilbud for voksne som finnes i Nesodden kommune i regi av kommunen, lag, foreninger og private aktører. Oversikten er utarbeidet av Frisklivssentralen.

 

 
 
Dersom du vet om andre tilbud i kommunen eller ved feil/mangler i opplysningene, ta kontakt med Frisklivssentralen.

 

 

 

Hvem kan delta på Frisklivssentralen?

Fastlegen, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men man kan også ta kontakt på eget initiativ. De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene ved Frisklivssentralen eller ikke.

 

Hvordan komme i gang?

Dersom du har fått en frisklivsresept får du tilbud om en oppstartssamtale hos veileder ved Frisklivssentralen. Under samtalen kartlegges dine utfordringer, ønsker og behov, og sammen med veileder finner du en plan og mål for reseptperioden. Frisklivsresepten varer fra tre måneder inntil ett år og du vil få tilbud om oppfølgingssamtaler hver fjerde til sjette uke. Veileder vurderer underveis ditt behov for å fornye resepten. En viktig oppgave for Frisklivssentralen er å veilede deltakere videre til lokale tilbud og egenmestring.

 

 

Ta kontakt med oss for en oppstartsamtale.

 

 

Frisklivssentralen er på Facebook. Følg oss gjerne der.