Folkehelse i Nesodden kommune

Nesodden kommune ønsker, med et samarbeid med frivilligheten og de mange lag og foreninger, å legge til rette for fysisk aktivitet, å gjøre sunne valg lettere tilgjengelig og skape gode sosiale møteplasser i alle aldre.
 

Folkehelseprofil for Nesodden

Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker. Profilene blir publisert i perioden januar - mars.


Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen, jf. folkehelseloven.

Mer informasjon

Helsekort og pass

Bølge. Foto: Istockphoto

Alle som skal reise utenlands bør ha med seg helsetrygdkortet. Det viser hvilke rettigheter du har hvis du blir syk og trenger behandling. 

 

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

 

Det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir. Du bør lese informasjon på denne siden før du bestiller Europeisk helsetrygdkort.
 

Pass

Her kan du forhåndsbestille time når du trenger nytt pass.

 

Hva skjer på Nesodden?

Hva skjer på Nesodden? Her kan lag og foreninger legge inn sine aktiviteter

Oversikt over lag og foreninger på Nesodden

Facebook: Hva skjer på biblioteket? 

Facebook-gruppe: Hva skjer på Nesodden? Redigeres ikke av kommunen. 

 

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern – Enebakk, Frogn og Nesodden.

Miljørettet helsevern arbeider med forhold ved miljø og omgivelser som kan ha en innvirkning på befolkningens helse. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Vi arbeider for utvikling av et sykdomsforebyggende og helsefremmende miljø.


Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Enebakk, Frogn og Nesodden. Vi utfører våre oppgaver i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i kommunene.

Egen nettside

Miljørettet helsevern har egen nettside for Enebakk, Frogn og Nesodden.

På nettsidene kan du finne informasjon om hovedtemaer knyttet til Miljørettet helsevern, samt laste ned søknadsskjemaer for godkjennings- og meldepliktige virksomheter.  

 

Postliste miljørettet helsevern

For postliste til miljørettet helsevern: Se Frogn kommune sin postliste

 

Linker:

Nettside: Miljørettet helsevern - Enebakk, Frogn og Nesodden.
Forskrift: Miljørettet helsevern - en sentral forskrift i vårt arbeid.  

Tilbud for seniorer

Nesodden kommune ønsker å tilby seniorer møteplasser med ulike aktiviteter.
På denne siden vil du kanskje finne noe som vil passe for deg.

Mer informasjon

Tilbud for ungdom
Vaksinasjon

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge.

Mer informasjon