Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapi kan benyttes av alle mennesker med kort eller varig nedsatt funksjonsevne, som har behov for hjelp til å løse praktiske problemer i hjem, fritidsaktiviteter, skole eller barnehage.

 

Kontaktinformasjon

 

Syns- og hørselskontakt

Tjenesten er inndelt i:

 • Ergoterapi for voksne (over 20 år)

Ergoterapeutene for voksne har lokaler på Nesoddtunet Helse- og omsorgssenter, sammen med kommunefysioterapeutene for voksne og hukommelsesteamet.

 

 • Ergoterapi for barn og unge (0-20 år)

Ergoterapeuten for barn og unge har lokaler i Tangenten, sammen med fysioterapeutene for barn og unge og de øvrige tjenester for barn, unge og familier.

 

 

Tjenesten utøves:

 • I brukerens hjem
 • I institusjoner
 • På skoler
 • I barnehager

 Ergoterapeutene er også synskontakt, hørselskontakt og kontakt for Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK).
 


Tjenesten omfatter:

 • Vurdering og kartlegging av brukers situasjon.
 • Tilrettelegging av daglige aktiviteter i form av kompenserende tiltak, trening eller hjelpemidler.
 • Hjelp ved utprøving, tilpasning og formidling av tekniske hjelpemidler.
 • Hjelp ved hørsel- og synsproblematikk gjennom tilrettelegging.
 • Hjelp ved boligtilpasning,
 • Hjelp ved biltilpasning ved behov for tilrettelegging.
 • Tverrfaglig samarbeid, deltagelse i ansvarsgrupper og i utarbeiding av Individuell Plan.
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Vilkår

For å kunne benytte seg av ergoterapitjenesten, forutsettes det at du bor eller oppholder deg i Nesodden kommune og at du har vansker med å utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse, eller står i fare for å få det.

Tjenesten er gratis.

 

Krav til dokumentasjon

Henvisning kan mottas fra:

 • Brukerne selv 
 • Pårørende 
 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • Annet helsepersonell

Det er ønskelig med skriftlig henvisning, eller ta kontakt på telefon eller e-post.