Helse

 

 

Stiftelsen Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV Follo har kontor i Sentrumveien 4, Ski. Telefon 45 39 53 43.

 

Til siden om Stiftelsen Alternativ til vold

Aktiv på dagtid

"Aktiv på dagtid" er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år. Noen av aktivitetene som tilbys er: ballspill, styrketrening, spinning, yoga og vannaktiviteter. Les mer på Nesodden idrettsforenings nettsider: Aktiv på dagtid eller på Aktiv på dagtid på facebook

 

Hukommelsesteam

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom?

Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende.

Mer informasjon

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapi kan benyttes av alle med kort eller varig nedsatt funksjonsevne og som har behov for å få løst praktiske problemer i hjem, barnehage, skole og fritid.

Mer informasjon

Fastleger i Nesodden kommune

Nesodden kommune administrerer fastlegeordningen.

Mer informasjon

Frisklivssentralen

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd? 

Frisklivssentralen er et helsetilbud til deg som ønsker hjelp og støtte til å endre livsstil. Frisklivssentralen motiverer og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på Frisklivssentralen.

Mer informasjon

Folkehelse

Nesodden kommune ønsker, med et samarbeid med frivilligheten og de mange lag og foreninger, å legge til rette for fysisk aktivitet, å gjøre sunne valg lettere tilgjengelig og skape gode sosiale møteplasser i alle aldre.

Mer informasjon

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Nesodden kommune er delt inn i privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, kommunefysioterapeuter for voksne og kommunefysioterapeuter for barn og unge.


Mer informasjon

Helsestasjoner
Kjernejournal
Kommuneoverlegen
Kreft-team

Kreft-teamet er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam for kreftpasienter - både hjemmeboende og de som bor på sykehjemmet - med behov for lindrende behandling.

Mer informasjon

Legevakt og øyeblikkelig hjelp

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

1412: Nødnummer for døve og hørselhemmede.
 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

logo legevakt 116 117

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Nesodden legevakt

 

Ambulansevakt - Paramedic: 113

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic-tilbudet som kommer raskt frem med medisinsk nødhjelp.

Paramedic tilbudet betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

Mer informasjon

Logopedtilbud til voksne
Seniorkontakten

Hva er seniorkontakten?

Seniorkontakten driver helsefremmende og forebyggende arbeid for innbyggere over 65 år, som ikke mottar omfattende kommunale tjenester. Vi gir informasjon om tilbud for å fremme deltagelse og aktivitet i ditt nærmiljø. Tjenesten er frivillig, gratis og er underlagt taushetsplikt.
 

Hvem kan ta kontakt?

Alle over 65 år kan ta kontakt med oss. Pårørende til seniorer i Nesodden kommune er også velkommen til å ta kontakt.

 

Forebyggende hjemmebesøk

Nesodden kommune tilbyr et forebyggende hjemmebesøk til deg som fyller 78 inneværende år og som ikke mottar omfattende tjenester fra Nesodden kommune. Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at seniorer skal oppleve god livskvalitet og kunne bo hjemme lengst mulig!

 

Helsestasjon for voksne 65+

Seniorkontakten og rehabiliteringsteamet åpner helsestasjon for voksne 65+ i mars 2023. Dette er et tilbud til deg som ønsker å møte og planlegge alderdommen på best mulig måte. For å booke en avtale kan du ringe 908 97 467. Telefontid er tirsdag og torsdag 13:00-15:00

Les vår brosjyre for mer informasjon (PDF, 4 MB) 

 

Kontakt oss gjerne

Har du spørsmål eller ønsker hjemmebesøk, ta kontakt med seniorkontaktene Monica Selvén og Kathrine Carlstad.
Telefon: 475 089 85
E-post: seniorkontakt@nesodd

 

 

 

Her kan du lese vår brosjyre (DOCX, 2 MB)

 

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig sammensatt team av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Rehabiliteringsteamets hovedoppgave er å drive rehabilitering av voksne og eldre i Nesodden kommune. Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og et tverrfaglig team for at du skal mestre hverdagen på best mulig måte. 

Mer informasjon

Tekniske hjelpemidler

Hjelpemidler kan lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentralen i Oslo/Akershus og fra kommunens hjelpemiddellager. Ved utlån av tekniske hjelpemidler skiller man mellom kortvarig eller langvarig nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon