Tjenestebeskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse

Formål

Formålet med tjenesten er en alternativ organisering for personer med behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Brukeren har rollen som arbeidsleder og har ansvar for organisering og innhold i tjenesten.

Hvem får tjenesten

Gis til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt  søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
Søknaden blir behandlet konfidensielt i Tildelingsteamet.

 
Søknadsskjema

 

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med Tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Etter at vedtak for BPA er fattet kan du velge mellom kommunal eller privat driftsleverandør. Du får en liste med godkjente leverandører av tjenesten. Her må du velge hvem som skal forvalte din ordning

• Du må ta et arbeidslederkurs

• I samarbeidet med leverandøren av tjenesten er du ansvarlig for å avertere etter

assistenter og intervjue disse

• Du averterer selv etter vikarer

• Du skriver en arbeidsplan og planlegger assistentens arbeidsdag.

 

Omfang og egenandel

BPA ordninger vedtas i henhold til behov for personlig assistanse, herunder praktisk

bistand og opplæring og støttekontakt (Helse- og Omsorgsloven §3-2 6b).

Assistanse, opplæring og støttekontakt tjenester er gratis.

For praktisk bistand kreves det fra 01.01.2018 egenandel i henhold til gjeldende satser/priser.

(jfr Helse- og Omsorgsloven §11-2)

Praktisk bistand er hjelp til dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring, tilbereding og innkjøp av mat.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
§3-2.