Telefonliste: Virksomhet sykehjem Nesoddtunet bo- og servicesenter. Tlf. sentralbord 66 96 46 10/11
Virksomhet/avdeling Telefon Stilling/sted Navn
Sykehjem 66 964619 Virksomhetsleder Per Kristian Larsen
488 84 076
Sykehjem 66 964696 Overlege Dragica Dzebric
*
Tlf. kveld/natt eller helg 66 964680/00
*
AVDELINGENE
Avd. A, C og F 66 964660 Avdelingsleder Mona Nordgård Moen
66964647/48 Seksjon A/Skjermet Vaktrom/kjøkken
66964661/62 Seksjon C/Skjermet Vaktrom/kjøkken
66964601/02 Seksjon F Vaktrom/kjøkken
*
Avd. B, D og E 66 964650 Avdelingsleder Gørild Helgesen
66964651/52 Seksjon B Vaktrom/kjøkken
66964656/57/59 Seksjon D, E Vaktrom/kjøkken
*
Avd. JK, LM og Natt 66 964628 Avdelingsleder Stine Lise Gilinsky
66964683/87 Seksjon G, H Vaktrom/kjøkken
66964693/96 Seksjon J, K Vaktrom/kjøkken
*
Avd. GH/NO 66964766 Avdelingsleder Ulla Mantere
66964765 Vaktrom
66964769 Pasientrom
Sykepleier N 66964767
Sykepleier O 66964768
*
Vaskeri 66964635/36
Sentrallager 66 964678 Tirsdager
*
Kjøkkenet på Nesoddtunet Bo- og servicesenter 66 964631 Fung. avdelingsleder Mona Kristiansen
Hovedkjøkkenet 66 964630
Kantine/kiosk 66 964639