Nesoddtunet bo- og servicesenter / sykehjem

Nesoddtunet bo- og servicesenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og servicetjeneste her også, men nå er det mest sykehjem med tilbud som: Korttid-, rehabiliterings-, avlastnings- og langtidsopphold.

 

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har tatt i bruk 116 sengeplasser.

Hvilke tjenester kan vi tilby?

  • Korttids- og rehabiliteringsopphold

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold.
Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. 
Vanlig lengde er 2-3 uker.

Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

 

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet

 

  • Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien. Et avlastningsopphold er gratis.
 

Søknad sendes Tildelingsteamet.


 

  • Langtidsopphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere som er dement / har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.


 

Søknad:

Gå til søknadsskjema (PDF, 227 kB)

Søknad sendes: Nesodden kommune, Tildelingsteamet ved "Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne."
Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

 

 

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Foto MMB | Fotograf: MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB Det nye tilbygget- ferdig i 2012

Foto MMB Foto MMB Foto MMB En seilbåt på sjøen. Utsikt fra verandaen.


Foto MMB Flott utsikt fra terrassen.


Foto MMB Foto MMB Foto MMB Gangbroen fra gammelt til nytt bygg.


Fopto MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB Helsepersonell 

Foto MMB Foto MMB Foto MMB | Fotograf: MMB Kjøkken med langbord

Foto MMB Kjøkkenet med felles langbord

Foto MMB Koselig uteplass mot sjøen.

Foto MMB Nesoddtunets eldre bygning mot Oslo fjorden.


Foto MMB Nesoddtunets nyeste tilbygg.

Foto MMB | Fotograf: MMB Oversiktbilde mot Oslofjorden

Foto MMB Oversiktbilde over sykehjemmet..

Foto MMB Parkering under det nyeste tilbygget


Foto MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB Sommerblomster

Foto MMB Store verandaer både i 1. og 2. etasje.


Foto MMB Foto MMB Uteplass om sommeren.


Foto MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB Foto MMB
Sist endret 15.02.2017
Flott utsikt over Oslofjorden fra terrassen

Byggets innhold

Bygget inneholder 4 fløyer med totalt 32 sengerom. 16 beboerrom i hver etasje, 8 i hver fløy. Det er 4 smitterom (klasse 1), 2 i hver etasje.

 

Fargene er lyse og trivelige! Hver fløy inneholder stue med kjøkken og uteareal i form av en balkong eller på bakkeplan.