Priser 2017 - Hjemmebaserte tjenester

Under får du prisliste over tjenester som praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm, tilsendt varm middag og fortpleietilbud.

Tjenestemottakere med inntekt inntil 1 G har betalingsfritak for samtlige tjenester. Grunnbeløpet i folketrygden

Abonnementspris trår i kraft når antall timer med praktisk bistand/hjemmehjelp overstiger 8 timer per måned.

Lovgrunnlag

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Priser 2017 - Hjemmebaserte tjenester - Hjemmehjelp
Inntekt Pris
Abonnement Praktisk bistand/hjemmehjelp
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 200,- per måned
2G- 3G kr. 971,- per måned
3G- 4G kr. 1563,- per måned
4G- 5G kr. 2334,- per måned
Over 5G kr. 3105,- per måned
*
Timepris praktisk bistand/ hjemmehjelp *****************
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 79* per time( maks 200 kr. pr mnd.)
2G- 3G kr. 79 per time
3G- 4G kr. 194 per time
4G- 5G kr. 253 per time
Over 5G kr. 310 per time
Priser 2017 - Trygghetsalarm Trygghetsalarm tildeles søkere som er over 80 år og/eller har en sykdom/ funksjonshemming der fare for fall eller øyeblikkelig hjelp er tilstede.
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 200 per måned
2G og høyere kr. 289 per måned

 

Pris 2017 - Varm middag
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G-2G kr. 79 per måltid, maks 200* kr. pr. mnd.
2G og høyere kr. 79 per måltid
Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

 

Pris 2017 - Fotpleie
Pris per. behandling
391 kr.
Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 14.02.2017
Fant du det du lette etter?