Tjenestebeskrivelse - Rask psykisk helsehjelp

Ferieavvikling juli måned 2017

Rask psykisk helsehjelp har redusert bemanning i sommer. Kontakte oss pr mail da vi har redusert kapasitet til å ta imot henvendelser på telefon.

E-post: Rask.Psykisk.Helsehjelp@Nesodden.Kommune.No

 

 

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et lavterskeltilbud for deg som sliter med angst og/eller depresjon.

 

Vakttelefon:

66 96 46 16 (tirs., ons., og tors. fra kl. 09 - 15)


Hvem er Rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

 

Når bør du be om hjelp?

Når du har hatt vedvarende plager i noen uker, og som går utover livskvaliteten, daglige gjøremål og/eller yrkesmessig fungering.

 

Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

 

Tilbudet omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser.

Ta kontakt med din fastlege for å finne ut av hvor du kan få hjelp for dine plager.

 

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud slik at problemene ikke utvikler seg. Hvis du har slitt med mer langvarige psykiske plager kan psykisk hjemmetjeneste være et aktuelt tilbud for deg.

 

Tildeling av tjenester, søknad og om klagemulighet.

 

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

 

Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell.

  • Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale.
  • De neste trinnene kan være telefonkonsultasjon, kurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

 

Hva som blir riktig hjelp avklares sammen med deg i en kartleggings-samtale. Personer som har behov for mer langvarig terapi/oppfølging, blir henvist videre.

 

Tverrfaglig team

Helsehjelpen utøves av et tverrfaglig team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. En psykolog er tilknyttet teamet  og er utdannet veileder i kognitiv terapi. Psykologen er faglig ansvarlig for tilbudet. Alle medlemmer har tatt videreutdannelse i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi for å starte opp dette tilbudet.

 

Rask psykisk helsehjelp samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Alt samarbeid med eksterne instanser forutsetter samtykke fra deg.

 

De ansatte har taushetsplikt.

 

Ansatte per november 2016 - Klikk for stort bilde

Fra venstre: Kari-Anne Persilengen, faglig ansvarlig Heidi Maria Päivärinne, Rune Fuglerud (bak), Thomas Holtan, Helge Bjørn Skjelstad og Eva Eggereide.

 

Her finner du oss

Nersoddtunet Kart som viser bygningen - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Nesoddtunet, Håkonkastet 25, inngang B, 1453 Bjørnemy

 

Ansvarlig Virksomhet hjemmetjeneste. Sist endret 23.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering