Tjenestebeskrivelse: Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Høstkurs - Å ta seg frem i livet

29. oktober - Rusavhengighet
05. og 12. november - Når skolen blir en fiende

 

Formålet med tjenesten 

Å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser, til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Hvem får tjenesten

Voksne personer over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse. Personer som midlertidig befinner seg i en alvorlig livskrise kan motta tilbud om psykisk helsetjenester.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Avdeling for psykisk helsearbeid yter veiledningstjenester til andre deler av det kommunale hjelpeapparatet.

Ved behov vil det være samarbeid med:
Hjemmehjelp (Praktisk bistand).
Hjemmesykepleie.

 

Hva omfatter tjenesten

Avdelingens tjenester omfatter psykisk helsearbeid, psykiatrisk sykepleie og
dag- og aktivitetssenter.

Psykisk helsearbeid, psykiatrisk sykepleie:

  • Støttesamtaler
  • Bistand til å strukturere hverdagen
  • Kartlegging av behov og hjelp til å finne fram egne ressurser og mestringsstrategier
  • Bistand til å administrere egne medisiner
  • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan
  • Tilrettelegging og samarbeid med nødvendige instanser for personer som flytter fra psykiatriske institusjoner og tilbake til kommunen.

Den enkeltes ressurser og ønsker for framtiden er et viktig utgangspunkt for tjenestene som ytes.

 

Hvordan få tjenesten/ sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.  
Henvisning fra fastlege.

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Den som mottar tjenester må forholde seg til avtaler som inngås.
Gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.

 

Pris

Alle tjenester fra avdelingen er gratis. Deltakelse i aktiviteter som arrangeres i regi av avdelingen kan medføre egenbetaling.

 

Lovhjemmel