Nesoddtangen gård - Dagsenter for psykisk helse

Utsikt fra sitteplassen Nesoddtangen gård. - Klikk for stort bilde Marianne Rand-Hendriksen

Dagsentret kan benyttes av deg som har en psykisk lidelse eller annet som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen.
Målgruppen spenner fra mennesker i livskriser til de som har kronisk problematikk.

Senteret drives av avdeling Psykisk helse i Nesodden kommune, og er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år. 

 

Last opp vår brosjyre om dagsenteret. (PDF, 3 MB) (pdf)

Psykiske problemer rammer mange mennesker

Denne tilstanden kan vare fra noen dager, måneder eller gjennom hele livet.
Senteret er til for å forhindre ensomhet og isolasjon. Her kan du komme som du er. Du kan treffe andre mennesker som er i samme situasjon.
Kanskje kan vi hjelpe hverandre, gjøre aktiviteter sammen, eller bare snakke sammen.

Samvær, opplevelser, aktiviteter og mestring er i fokus.

Dagsenteret er ikke et behandlingssted. Her finnes ingen medisinering og journalføring. 
Personalet består av klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, miljøterapeuter /psykisk helsearbeider og miljøarbeider.
 
Den daglige driften er basert på brukermedvirkning, hvor brukerne deltar på forskjellige måter, i forskjellige aktiviteter.
Dette ser vi bidrar til mestring og samhold, noe som er viktig i hverdagen.  
 

Pris

Det er gratis å være bruker ved dagsenteret. Deltakelse i enkelte aktiviteter/arrangement kan medføre egenbetaling. Dette vil det opplyses om på forhånd.  

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovhjemlet, men tilbys som et velferdstilbud i kommunen.  

Relevante artikler
Ansvarlig Avdeling psykisk helse. Sist endret 30.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering