Håkonsletta bofellesskap

Håkonsletta Bofelleskap Foto MMB - Klikk for stort bilde MMB

Håkonsletta bofellesskap er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.
Bofellesskapet har plass til 6 beboere. Personalet i boligen legger til rette, slik at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.


Håkonsletta bofellesskap har døgnkontinuerlig drift.

Tjenestebeskrivelse

Adresse

Håkonskastet 2, 1453 Bjørnemyr.
 

Kontakt

Avdelingsleder Hakan Ucarli

Tlf: 90253254/66966212


 

Søknad

Søknadsskjema og inntakskriteriene fåes ved henvendelse til Tildelingsteamet.Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.

 

Lover og retningslinjer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ansvarlig Helse og omsorg- Psykisk helse for voksne. Sist endret 14.10.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering