Tjenestebeskrivelse Trygghetsalarm

Formål

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukerne, slik at de kan bo lengre i sitt hjem.

Hvem får tjenesten

Alle søkere over 80 år for tildelt tjenesten. Andre søkere blir vurdert etter følgende kriterier:

Vilkår for å bli innvilget tjenesten er:

  • Søker må være klar og orientert og kunne forstå bruken av alarm.
  • Søker har kroniske og/eller ustabil sykdom som er til hinder for å bruke vanlig telefon ved tilkalling av hjelp.
  • Søker har sykdom/funksjonsnedsettelse hvor fare for fall er tilstede.
  • Søker har alvorlig sykdom hvor behov for øyeblikkelig hjelp kan oppstå.
  • Søker er sterkt bevegelseshemmet.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Alarmen er koblet opp mot DOROs Alarmsentralen. Sentralen har personopplysninger om navn, adresse og nødvendige medisinske og personlige opplysninger. Sentralen er bemannet med helsepersonell som bedømmer behov for hjelp. Som oftest er det hjemmesykepleien som  tilkalles .

 

Hva omfatter tjenesten

Både hjemmesykepleien og alarmsentralen har opplysninger om brukeren.

Som oftest er det hjemmesykepleien som får oppdrag med å hjelpe.
Alarmsentralen  er betjent 24 timer i døgnet.

Alarmen kan benyttes ca. 50- 100 meter fra huset.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved å bruke vårt søknadsskjema. Send ferdig utfylt skjema til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

 

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

 

Hva vi forventer av deg / betingelser for å få tjenesten

Bruker må bære alarmsmykket hele døgnet.
Alarmen må ikke misbrukes.
Bruker må ha nøkkelboks, som monteres utenfor døren.
Alarmen tilhører Nesodden kommune og må leveres tilbake til kommunen v/ opphør.
Trygghetsalarmen kan ikke kobles opp mot mobiltelefon.

 

Priser for trygghetsalarm

 

Lovhjemmel

Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem.

Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)