Tjenestebeskrivelse Trygghetsalarm

Formål

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukerne, slik at de kan bo lengre i sitt hjem.

Hvem får tjenesten

Alle søkere blir  etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering ut ifra funksjonsnivå vurdert om man fyller vilkår.

Vilkår for å bli innvilget tjenesten er:

  • Søker må være klar og orientert og forstår å bruke alarm.
  • Søker har kroniske og eller ustabil sykdom som er til hinder for å bruke vanlig telefon til å tilkalle hjelp.
  • Søker har sykdom/funksjonsnedsettelse hvor fare for fall er tilstede.
  • Søker har alvorlig sykdom hvor behov for øyeblikkelig hjelp kan oppstå.
  • Søker er sterkt bevegelseshemmet.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Ved varsling rykker hjemmesykepleien ut, og tar evt. kontakt med nødvendig hjelp.

 

Hva omfatter tjenesten

Hjemmesykepleien rykker ut til bruker når alarmen har gått.
Både hjemmesykepleien og alarmsentralen har opplysninger om brukeren.
Alarmsentralen  er betjent 24 timer i døgnet.

Alarmen kan benyttes ca. 50- 100 meter fra huset.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

 

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Bruker må bære alarmsmykket hele døgnet.
Alarmen må ikke misbrukes.
Bruker må ha nøkkelboks, som monteres utenfor døren.
Alarmen tilhører Nesodden kommune og må leveres tilbake til kommunen v/ opphør.
Bruker må ha vanlig analog telefonlinje til trygghetsalarmen. Trygghetsalarmen kan ikke kobles opp mot mobil telefon eller modembaserte telefonsystemer.

 

Priser for trygghetsalarm

 

Lovhjemmel

Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem.

Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

Ansvarlig Helse og omsorg. Sist endret 24.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering