Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles søkere som har en sykdom/ funksjonshemming der fare for fall eller øyeblikkelig hjelp er tilstede. Det må monteres en nøkkelboks på brukers bolig.

Søkere over 80 år trenger ikke å begrunne ytterligere behov for trygghetsalarm.

 

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som gir beskjed videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.

Lovhjemmel

Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem.

 

Tjenestebeskrivelse

Trygghetsalarm

 

 Liste : Priser 2015 - Trygghetsalarm