Tjenestebeskrivelse - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Formål

Hjemmetjenesten har som formål å gi praktisk bistand, slik at den enkelte kan bo hjemme lengst mulig.

Hvem får tjenesten

Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes situasjon. Søker må ha et midlertidig eller varig behov for praktisk bistand p.g.a. sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.
Dersom det er flere i husholdningen, er dette en del av vurderingen.
Tjenesten er tidsbegrenset og vurderes kontinuerlig.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Ved behov vil det være samarbeid med:
Hjemmesykepleie.
Psykisk helsearbeid.
Andre relevante tjenester.

 

Hva omfatter tjenesten

Praktisk bistand i hjemmet etter individuell vurdering.


Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.
Evt. henvisning fra fastlege.
Søknader blir behandlet individuelt og konfidensielt.

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

  • Beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.
  • Vi forventer at du selv utfører de praktiske oppgavene du klarer selv.
  • Hvis du ikke selv klarer å åpne døren, må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
  • Du holder selv alt av utstyr og er ansvarlig for at det til enhver tid er i god stand.

 

Pris

Prisliste for hjemmehjelp.

 

Betalingstjenester / Pleie- og omsorgstjenester

 

Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)-§ 3-2