Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Vaske bad - Klikk for stort bilde Istockphoto

Kommunen kan yte praktisk bistand/hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring, tilbereding og innkjøp av mat.


Hensikten med alle hjemmetjenestens tilbud er å bidra til at brukerne kan opprettholde en tilnærmet normal livssituasjon i eget hjem. Brukers dagligliv er sentrum for alle tiltak som iverksettes.

 

Tjenestebeskrivelse

Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam. Få mer informasjon om søknad og tildeling av tjenester og om klagebehandling.

 

Behandling av søknaden

Når søknad om praktisk bistand (hjemmehjelp) blir registrert, kontaktes brukeren for avtale om hjemmebesøk. Den som foretar hjemmebesøket gjør en vurdering av hva brukeren trenger hjelp til.

Våre konsulenter i Tildelingsteamet avgjør deretter tjenestens omfang, og hva tjenestetilbudet skal inneholde. Vedtak eller avslag om tjenester gis skriftlig med begrunnelse. Klageadgang.

NB! Behovet for hjelp vurderes løpende, varig eller midlertidig.

 

Priser og avbestilling 

 

Egenbetaling

I henhold til gjeldende forskrifter kreves det egenbetaling for hjelp i hjemmet, dette vurderes ut fra brukerens samlede husstandsinntekt. 

Lover og retningslinjer

Kontakt/ adresse

 

Kontaktpersoner praktisk bistand / hjemmehjelp
Kontaktpersoner praktisk bistand / hjemmehjelp
Line Vik66 96 46 75AvdelingslederEpost
Susanne Andresen66 96 46 74ArbeidslederEpost

Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen

Kart
Kommunesenteret syd

Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

 
Publisert av Mette Marit Bratlie. Ansvarlig Helse og omsorg- virksomhet hjemmetjenester. Sist endret 14.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering