Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Istockphoto

Kommunen kan yte praktisk bistand/hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring.


Hensikten med alle hjemmetjenestens tilbud er å bidra til at brukerne kan opprettholde en tilnærmet normal livssituasjon i eget hjem. Brukers dagligliv er sentrum for alle tiltak som iverksettes.

 

Tjenestebeskrivelse

Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Praktisk bistand (hjemmehjelp) som er innvilget:

Avbestilling av tjenester som mottas i perioden mandag t.o.m. fredag avbestilles innen kl. 11.00 dagen før tjenesten skal mottas.
 

Avbestilling meldes på tlf. 66 96 46 74 mellom kl. 10:00- 11:00.
Hvis ikke avbestilling er foretatt i tide vil tjenesten bli fakturert.