Fjellstrand
Publisert 26.05.2017
Fasade - Fjellstrand omsorgsboliger

 

Nå kommer nye, flotte og godt tilrettelagte omsorgsboliger for salg! 


Informasjonsmøte 6. juni i Tangenten

Vi inviterer til informasjonsmøte i øvre kafe i Tangenten tirsdag 6. juni kl. 18:00.
Her vil du møte representanter fra kommunen, utbygger og megler som vil fortelle mer om prosjektet.
Velkommen!

Publisert 11.07.2016

23. juni 2016 ble det undertegnet kontrakt mellom Nesodden kommune og Fjellstrand omsorgsbolig AS. Prosjektet omfatter 30 kommunale omsorgsboliger og 20 private omsorgsboliger, alle med kommunal tildelingsrett.

Reguleringsprosess for området er i gang, det blir utarbeidet en reguleringsplan for tomten boligene skal ligge på og en reguleringsplan for gang-/ sykkelvei langs fylkesveien.

 

Byggearbeidene er forventet å starte opp rett over sommeren 2017 og ferdigstilt i årsskiftet 2018/2019. Innflytning er planlagt vinteren 2019.

Publisert 24.06.2016
2016-06-23 Signering av kontrakt for omsorgsboliger på Fjellstrand

Nesodden kommune inngikk 23.6.2016 kontrakt med Fjellstrand Omsorgsboliger AS og Betonmast Eiendom AS om bygging av nye omsorgsboliger på Fjellstrand.

Det blir 30 kommunale utleieboliger og 20 leiligheter for kjøp. Boligene vil ha personalbase for pleiepersonale og fellesarealer. Kommunen vil ha tildelingsrett til alle boligene.


- Dette er en gladnyhet for kommunen.  Vi vet at de fleste seniorer ønsker å bo i eget hjem lengst mulig, men vi har hatt alt for få egnede boliger. Kommunen har manglet bemannede omsorgsboliger,  altså  heldøgns boligtilbud som ikke er sykehjemsplass. Disse 50 boligene vil gi et tiltrengt tilbud til våre innbyggere, sier ordfører Nina Sandberg.