Tjenestebeskrivelse Matombringing/-levering

Formålet med tjenesten

Å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som selv ikke klarer å lage middag.

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Ved behov vil det være samarbeid med Hjemmehjelpstjenesten.

 

Hva omfatter tjenesten

Det er tilbud om middagslevering inntil 5 dager i uken (man-fre), som kjøres ut mellom
kl. 13.30 og 15.30.  Tilbudet er tidsavgrenset.


Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Kommunesenter syd v/ Tildelingsteamet, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.
Søknaden blir behandlet konfidensielt i inntaksteamet.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Ved levering av varm mat, forventer vi at du er hjemme til avtalt tid.

 

Avbestilling

All avbestilling av middag skal gå gjennom hjemmehjelpskontoret.
Tlf.: 66 96 46 74.

All avbestilling av middag skal skje senest torsdag kl. 14.00 før påløpende uke. Kun sykehusinnleggelser eller akutte situasjoner gjør det mulig å avbestille på kort varsel.

 

Pris

Priser for middag.
Det sendes en samlet regning 1 gang per. mnd. etterskuddsvis.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tilbys som en kommunal velferdstjeneste.
Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Sist endret 22.02.2017