Matombringing/ matlevering

Brokkoli - Klikk for stort bilde MMB

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

Tilbudet kan bestå av varm middag som blir kjørt ut til det enkelte hjem, enten én eller flere dager i uken.

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tilbys som en kommunal velferdstjeneste.

 

Tjenestebeskrivelse

Matombringing/-levering.

 

Avbestilling

All avbestilling av middag skal gå gjennom hjemmehjelpskontoret.

Tlf.: 66 96 46 74.

All avbestilling av middag skal skje senest torsdag kl. 14.00 før påløpende uke. Kun sykehusinnleggelser eller akutte situasjoner gjør det mulig å avbestille på kort varsel.

 

Pris 2017 - Varm middag
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G-2G kr. 79 per måltid, maks 200* kr. pr. mnd.
2G og høyere kr. 79 per måltid
Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner praktisk bistand / hjemmehjelp
Line Vik 66 96 46 75 Avdelingsleder Epost
Susanne Andresen 66 96 46 74 Arbeidsleder Epost
Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 14.02.2017