Koordinerende enhet

Puslebiter

Funksjonen som koordinerende enhet er i Nesodden kommune lagt til Tildelingsteamet.

 

De ansatte i Tildelingsteamet har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen. Koordinerende enhet er kontaktpunkt både for enkeltpersoner og interne/eksterne samarbeidspartnere. Enheten koordinerer tjenester på tvers av virksomheter, avdelinger og tjenester.

Samarbeid på tvers

De ansatte samarbeider med aktuelle tjenestesteder om koordineringsoppgaver. De bidrar til samarbeid om planlegging, organisering og at tjenestene ses i sammenheng over tid.

 

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Tildelingsteamet mottar søknader om individuell plan, avholder oppstartmøter, utnevner personlig koordinator i samarbeid med bruker og veileder disse. Tildelingsteamet har oversikt over samtlige individuelle planer og personlige koordinatorer i kommunen.

 

Kontakt

Kontakt Tildelingsteamet på telefon 66 96 46 77 alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00.

 

Søknadsskjema