Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til søkere som har et akutt behov for hjelp eller som har en kronisk sykdom som medfører behov for sykepleie i eget hjem. Eks. sårbehandling, smertebehandling, medikamentell behandling med mer.

Istockphoto

Nødvendig helsehjelp hele døgnet

Hjemmesykepleiens formål er å gi hjemmeboende personer nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.


Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Hjemmesykepleien gir et døgnbasert tilbud. Tildelingen vurderes fortløpende når reelle behov oppstår.

 

Tjenesten er gratis.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.

 Søknadsskjema
 

Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter i Tildelingsteamet alle hverdager
mellom kl. 10.00.-14.00.

 

Møter med Tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Få mer informasjon om tildeling av tjenester på vår nettside.

 

Tjenestebeskrivelse

Hjemmesykepleie

 

Lovhjemmel:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)- § 3-2. Lovdata

 

Kontaktinformasjon

Telefonliste: hjemmesykepleien

Telefonliste: hjemmesykepleien
Hjemmesykepleien Telefon Navn
Kommunesenter syd
Sone ØST *
Hjemmesykepleie 66 96 47 47 Elisabeth Svendsen
975 90 837
Kveld og natt 951 27 497 Hjemme-sykepleien øst
Dagtid 66 96 46 44 Hjemme-sykepleien øst
Sone VEST *
Hjemmesykepleie 66 96 47 48 Line Vik
Kveld og natt 958 390 17 Hjemme-sykepleien vest
Dagtid 66 96 46 46 Hjemme-sykepleien vest
*
Telefon til andre tilbud som ikke er organisert under Hjemmesykepleien:
Dagavdeling 913 70 355