Dagopphold

Et omsorgstilbud til deg som er eldre hjemmeboende, og som trenger et aktivitetstilbud og et sosialt samvær med andre. Tilbudet skal bidra til at du kan fortsette å bo hjemme.

Hva omfatter tjenesten

Tjenesten omfatter transport til og fra Vestkanten omsorgsbolig på Bjørnemyr, matservering og aktivisering.

Hvem kan få dagopphold?

Du blir vurdert ut fra din hjemmesituasjon.

Slik søker du

Du søker om dagopphold ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester