Legevakt og øyeblikkelig hjelp

Den 1. juli 2021 fikk Nesodden kommune sin egen legevakt.

Legevaktens adresse:

Nesodden legevakt
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr

https://goo.gl/maps/kiRF8F7gDnEgsroL7

 

Ring alltid først.

Vi vil først avklare korrekt behandling på telefonen slik at du ikke behøver å vente lenge før du får tilsyn av lege.

 

Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som er i behov av akutt helsehjelp. Derfor må vi hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad og vil stille deg spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

 

Hvem skal du ringe? 

 • 113 når det er akutt og står om liv. 
 • 116 117 når det gjelder sykdom eller skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. Du får kontakt med helsepersonell ved Nesodden legevakt som er trent på å vurdere alvor og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre.
 • Fastlegekontoret ditt mellom kl 08.00 – 16.00 på hverdager. Har du behov for rask hjelp og fastlegen din ikke er tilgjengelig, skal ditt fastlegekontor tilby deg time hos en annen lege som har daglegevakt.
 • Ring 116117 hvis du ikke har fastlege og behøver øyeblikkelig hjelp ved daglegevakt.

 

Det tas lydopptak av alle telefonhenvendelser til legevakten og opptakene lagres i henhold til krav i Akuttmedisinforskriften §13 og §20.

 

Vi er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet.

I mange tilfeller kan vi hjelpe deg på telefonen, eller at vi sammen finner ut hvilken hjelp du trenger. En legevaktsykepleier svarer telefonen, vi har høy kompetanse og kan gi god veiledning og kvalifiserte råd. Ofte kan vi hjelpe deg via en telefonsamtale slik at du slipper å reise til legevakten. Sykepleier kan også invitere deg til en videokonsultasjon som du aksepterer ved å trykke på en link vi sender på sms.

 

Åpningstider legevakta

Lege har vakt kl. 16.00 - 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.

 

Kontakt alltid fastlegen i kontortiden hverdager kl. 08.00 - 16.00

 

Kontakt legevakt ved

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • Sterke smerter i brystet eller magen
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Skader og kutt som bør behandles av lege
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
 • Alvorlig sykdom hos barn/spedbarn
 • Akutt psykisk sykdom eller alvorlig forverring av psykisk sykdom

 

Dette kan IKKE legevakta hjelpe deg med:

 • Forkjølelse og influensalignende sykdom
 • Graviditetstest eller «angrepiller»
 • Spørsmål om bronkitt og hoste
 • Feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • Behov for sykemelding
 • Fornyelse av resepter
 • Sykdom over flere dager uten forverring
 • Kroniske smertetilstander

 

Ventetid på legevakta

Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad. Derfor kan du oppleve at pasienter som har ventet kortere tid enn deg kan komme raskere til behandling.

 

Parkering og veibeskrivelse:

Du kan kjøre til døra for å levere pasient og deretter parkere på merket plass. Inngang legevakt er under bygningsskilt A og skiltet Legevakt. Det er skilting til Legevakten fra avkjøring til Håkonskastet fra Fylkesvei 157, samme avkjøring som til Sunnaas sykehus HF.

 

Parkering er merket til venstre før nedkjøring til Nesoddtunet og legevakten. https://goo.gl/maps/JMZx2ffvCLuz97CZ7

 

Dette må du ta med deg til legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig at du tar med deg: 

 • legitimasjon
 • oversikt over faste medisiner
 • navn på fastlege/legesenter
 • frikort
 • andre relevante papirer som angår din helse

 

Legevakta sender automatisk kopi av journalnotat til din fastlege hvis ikke annet er oppgitt. Henvend deg til fastlegen om du ønsker journalnotat fra besøket.

 

Resepter

Legevakten skriver kun ut resepter på medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Disse må hentes i apotekets åpningstid. Når apoteket er stengt får du med deg startdosen fra legevakten. Faste medisiner må du henvende deg til fastlegen din om.

 

Regler for sykemelding

Legevakten gir ikke forlengelse av sykemelding og annen oppfølging av helsehjelp gitt tidligere, selv om dette er gitt på legevakt. Du må kontakte fastlegen din.

 

Betaling

Du må betale for:

 1. Egenandel for legekonsultasjonen
 2. Forbruksmateriell og medisiner benyttet i behandlingen.

 

Les mer om egenandeler hos Helsenorge.

 

Vi aksepterer ikke kontanter og har ikke kortterminal. Etter avsluttet behandling, mottar du en SMS med link til PayEx Checkout. Her kan du velge å betale med kort, Vipps eller faktura. Betaling er gebyrfri innen 48 timer.

 

Faktura

Hvis du ikke betaler via PayEx Checkout innen 48 timer sendes en faktura automatisk fra PayEx med fakturagebyr.

Purring

Hvis du ikke betaler fakturaen sendes en purring med purregebyr.

Inkasso

Hvis du ikke betaler purringen blir saken videreført til PayEx Inkasso.

 

For personer som ikke håndterer smarttelefon kan vi tilby en gebyrfri faktura som du får med deg hjem fra legevakten. Samme regler gjelder for purring og purregebyr.